Všeobecná zdravotná poisťovňa
Concept for
REMARK/CMA, SVK
2006